miercuri, 29 noiembrie 2017

Optimal transnational co-operation and competition

The EU needs to act urgently and coherently to achieve the scale of effort and impact needed to address grand challenges with the limited public research funds available. Strategic Research Agendas developed under the Joint Programming Initiatives show Member State commitment to addressing grand challenges as called for in the 2009 Lund Declaration25 and by Council. Joint Programming also has the potential for better anchoring co-operation with international partners. But implementation to date falls short. The crux is to enable transnational research and innovation by exploiting synergies between national and international programmes, strategically aligning different sources of national and other funds at EU level rather than cross-border funding per se. The level of alignment is presently too low to make a serious impression on big and complex challenges. This is due in part to differences between national funding rules and selection processes, but it is also a question of political will.

http://ec.europa.eu/research/era/optimal-transnational-co-operation-and-competition_en.htm

More effective national research systems

Un sistem de cercetare național mai eficient este un imperativ pentru buna dezvoltare a societăților contemporane.
Comisia Europeană își propune să sprijine inițiativele care au drept scop acest deziderat.

http://ec.europa.eu/research/era/more-effective-national-research-systems_en.htm

Could the fourth industrial revolution combat inequality?

https://horizon-magazine.eu/article/could-fourth-industrial-revolution-combat-inequality_en.html

luni, 13 noiembrie 2017

MLE on Innovation Procurement – Report on developing strategic frameworks for innovation-related public procurement

This thematic report, produced by the PSF Mutual Learning Exercise (MLE) on Innovation Procurement, puts forward relevant frameworks and definitions for discussion. The report builds on a Challenge Paper, background research and feedback from participating countries at MLE workshops in Brussels and The Hague. The report focuses on four specific types of public procurement: direct innovation procurement, catalytic innovation procurement, functional regular procurement, and pre-commercial procurement (PCP). 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/mle-innovation-procurement-%E2%80%93-report-developing-strategic-frameworks-innovation-related

ERA-LEARN 2020

ERA-LEARN 2020 este o acțiune de suport (CSA) finanțată în cadrul programului Orizont 2020 ca o platformă de suport pentru parteneriatul Public-Public.

Mai multă informație aici

Productive interactions: societal impact of academic research in the knowledge society

Impactul cercetării în societate reprezintă unul dintre criteriile de evaluare, alături de excelența știițifică și implementarea rezultatelor, a propunerilor de proiect în cadrul programului Orizont 2020.
Reușita unui proiect este reflectată, în mod special, prin prisma impactului pe care îl are asupra societății, astfel, încât să contribuie la dezvoltarea ei.
Asociația LERU a realizat un material privind impactul cercetării academice asupra societății cunoașterii.

Studiul poate fi accesat aici 

Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university

Interdisciplinaritatea ocupă un rol important în cercetarea secolului XXI. Granița dintre diferite discipline, care aparent nu au legătură, este ștearsă de noile abordări în procesul științific.
Asociația LERU a publicat un studiu în care tratează problema interdisciplinarității în secolul XXI.

http://www.leru.org/files/publications/Interdisciplinarity_and_the_21st_century_research-intensive_university.pdf

Beyond the Horizon: What LERU wants from FP9

Liga Universităților Europene de Cercetare (League of European Research Universities: LERU) a publicat un comunicat privind așteptările de la noul program-cadru FP9.

http://www.leru.org/index.php/public/news/beyond-the-horizon-what-leru-wants-from-fp9/vineri, 3 noiembrie 2017

Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system.

      În perioada noiembrie 2015 -- iulie 2016, cu sprijinul Directoratului General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene, un panel independent, constituit din experți europeni, a evaluat sistemul de cercetare și inovare al Republicii Moldova. 

Rezultatele evaluării au fost publicate într-un raport.

      Between November 2015 and July 2016, with the support of Directorate-General for Research & Innovation, an independent panel of Policy Support Facility experts carried out the Peer Review of Moldovan Research & Innovation system. The outcome of the exercise is published in a report.

Europe’s future: Open Innovation, Open Science, Open to the World

   Grupul RISE (Research, Innovation and Science Policy Experts) a publicat pe 15 mai 2017 un raport intitulat: Europe’s future: Open Innovation, Open Science, Open to the World.

Raportul integral în limba engleză poate fi accesat pe următoarea adresă:

https://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/publications/ki0217113enn.pdf

Discursul comisarului Carlos Moedas

      În data de 22 iunie 2015, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, a vorbit în cadrul conferinței ”A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ Conference” ce s-a desfășurat la Bruxelles, despre viziunea sa privind dezvoltarea Europei. În cadrul discursului său, acesta a menționat despre cei Trei O -- Open Innovation, Open Science și Opennes to the World ( Inovația deschisă, Știința deschisă și Deschiderea către lume).

Accesând link-ul puteți citi discursul întreg al comisarului C. Moedas.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm

Poziția oficială a guvernului federal german privind noul program-cadru FP9.

https://www.era.gv.at/object/document/2871/attach/DE_Federal_government_FP9_guidelines_September_2017.pdf

miercuri, 1 noiembrie 2017

Lansarea programelor de lucru ORIZONT 2020 pentru anii 2018-2020

La 27 octombrie 2017, Comisia Europeană a lansat oficial programele de lucru Orizont 2020 pentru anii 2018-2020.
Noul program de lucru, care este ultimul din programul-cadru Orizont 2020, vine ca o continuare a succesului înregistrat de precedentele programe de lucru, include prioritățile politice ale Comisiei Europene și deschide calea pentru următorul program-cadru FP9.

Comunicatul de presă aici.