luni, 4 decembrie 2017

Acțiunile COST

COST este un program finanțat de către Uniunea Europeană care oferă posibilitate cercetătorilor să stabilească rețele de cercetare interdisciplinare atât în Europa cât și la nivel global. Programul alocă fonduri pentru organizarea conferințelor, atelierelor de lucru, etc.

http://www.cost.eu/

miercuri, 29 noiembrie 2017

Optimal transnational co-operation and competition

The EU needs to act urgently and coherently to achieve the scale of effort and impact needed to address grand challenges with the limited public research funds available. Strategic Research Agendas developed under the Joint Programming Initiatives show Member State commitment to addressing grand challenges as called for in the 2009 Lund Declaration25 and by Council. Joint Programming also has the potential for better anchoring co-operation with international partners. But implementation to date falls short. The crux is to enable transnational research and innovation by exploiting synergies between national and international programmes, strategically aligning different sources of national and other funds at EU level rather than cross-border funding per se. The level of alignment is presently too low to make a serious impression on big and complex challenges. This is due in part to differences between national funding rules and selection processes, but it is also a question of political will.

http://ec.europa.eu/research/era/optimal-transnational-co-operation-and-competition_en.htm

More effective national research systems

Un sistem de cercetare național mai eficient este un imperativ pentru buna dezvoltare a societăților contemporane.
Comisia Europeană își propune să sprijine inițiativele care au drept scop acest deziderat.

http://ec.europa.eu/research/era/more-effective-national-research-systems_en.htm

Could the fourth industrial revolution combat inequality?

https://horizon-magazine.eu/article/could-fourth-industrial-revolution-combat-inequality_en.html

luni, 13 noiembrie 2017

MLE on Innovation Procurement – Report on developing strategic frameworks for innovation-related public procurement

This thematic report, produced by the PSF Mutual Learning Exercise (MLE) on Innovation Procurement, puts forward relevant frameworks and definitions for discussion. The report builds on a Challenge Paper, background research and feedback from participating countries at MLE workshops in Brussels and The Hague. The report focuses on four specific types of public procurement: direct innovation procurement, catalytic innovation procurement, functional regular procurement, and pre-commercial procurement (PCP). 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/mle-innovation-procurement-%E2%80%93-report-developing-strategic-frameworks-innovation-related

ERA-LEARN 2020

ERA-LEARN 2020 este o acțiune de suport (CSA) finanțată în cadrul programului Orizont 2020 ca o platformă de suport pentru parteneriatul Public-Public.

Mai multă informație aici

Productive interactions: societal impact of academic research in the knowledge society

Impactul cercetării în societate reprezintă unul dintre criteriile de evaluare, alături de excelența știițifică și implementarea rezultatelor, a propunerilor de proiect în cadrul programului Orizont 2020.
Reușita unui proiect este reflectată, în mod special, prin prisma impactului pe care îl are asupra societății, astfel, încât să contribuie la dezvoltarea ei.
Asociația LERU a realizat un material privind impactul cercetării academice asupra societății cunoașterii.

Studiul poate fi accesat aici